Privacy

Deze website wordt beheerd door FRUITCAKE B.V. Wij beschermen uw privacy zo goed als mogelijk. Door deze website te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken wij die voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij zullen uw gegevens alleen overdragen als wij daartoe door de wet worden verplicht.